My Recommended Security Tools and Utilities
Aanbevolen beveiliging en gereedschappen

uBlock Origin  –  Unwanted content blocking  –  Blokkering voor ongewenste inhoud

uBlock Origin  –  Unwanted content blocking  –  Blokkering voor ongewenste inhoud
https://www.google.com/search?q=uBlock+Origin

–> uBlock Origin is, in my opinion, the best blocker for unwanted content (including malvertising) available on the internet.
Available for :  Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera and Apple Safari (in beta)

–> uBlock Origin is, naar mijn mening, het beste onderdeel om ongewenste inhoud te blokkeren (waaronder ‘malvertising’) dat op het internet beschikbaar is.
Beschikbaar voor :  Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera en Apple Safari (in beta)

 

LastPass  –  Password Manager  –  Wachtwoordbeheerder

LastPass  –  Password Manager  –  Wachtwoordbeheerder
https://lastpass.com/

–> Manage all your logins, secure notes, etc. for various websites en web services in one secure online vault !

–> Beheer al uw aanmeldingen, persoonlijke notities, enz. voor verschillende websiten en internetdiensten in een veilige online kluis !

 

OneDrive  –  Cloud Storage  –  Opslag op het internet

Register for OneDrive  –  Registreer voor OneDrive
https://onedrive.live.com/?invref=8cd364ea52017142&invsrc=90

–> If you register via a referral link, like mine, we get both 512 MB of additional storage for free !

–> Als u zich registreert via een doorverwijslink, zoals die van mij, dan krijgen we allebei 512 MB extra opslagruimte gratis !

 

Dropbox  –  Cloud Storage  –  Opslag op het internet

Register for Dropbox  –  Registreer voor Dropbox
https://www.dropbox.com/referrals/NTE1MTgxNTI4OQ?src=global9

–> If you register via a referral link, like mine, we get both 512 MB of additional storage for free upon installation !

–> Als u zich registreert via een doorverwijslink, zoals die van mij, dan krijgen we allebei 512 MB extra opslagruimte gratis bij de installatie !