My Recommended Security Tools and Utilities
Aanbevolen beveiliging en gereedschappen

ESET Smart Security  –  Antivirus and Firewall  –  Antivirus en firewall

ESET Smart Security  (EN + NL/FR/DE/ES/…)
https://www.google.com/search?q=ESET+Smart+Security

 

–> Make sure that every other security product has been properly uninstalled from your Windows computer !

–> Zorg dat elk ander beveiligingsproduct op de juiste manier van uw computer (op Windows) is verwijderd !

–> Follow these steps  –  Volg deze stappen :
ESET  –  Recommendations  –  Aanbevelingen  (see ‘Settings’  –  zie ‘Instellingen’)

–> Be sure to reboot your computer after installation (and applying the custom settings) and this before opening any web browsers !

–> Zorg ervoor dat je computer opnieuw wordt opgestart na de installatie (en het toepassen van de bijkomende instellingen) en dit vòòr het openen van eender welke web browser !

 

LastPass  –  Password Manager  –  Wachtwoordbeheerder

LastPass  –  Password Manager  –  Wachtwoordbeheerder
https://lastpass.com/

 

–> Manage all your logins, secure notes, etc. for various websites en web services in one secure online vault !

–> Beheer al uw aanmeldingen, persoonlijke notities, enz. voor verschillende websiten en internetdiensten in een veilige online kluis !

 

OneDrive  –  Cloud Storage  –  Opslag op het internet

Register for OneDrive  –  Registreer voor OneDrive
https://onedrive.live.com/?invref=8cd364ea52017142&invsrc=90

–> If you register via a referral link, like mine, we get both 512 MB of additional storage for free !

–> Als u zich registreert via een doorverwijslink, zoals die van mij, dan krijgen we allebei 512 MB extra opslagruimte gratis !

 

Dropbox  –  Cloud Storage  –  Opslag op het internet

Register for Dropbox  –  Registreer voor Dropbox
https://www.dropbox.com/referrals/NTE1MTgxNTI4OQ?src=global9

–> If you register via a referral link, like mine, we get both 512 MB of additional storage for free upon installation !

–> Als u zich registreert via een doorverwijslink, zoals die van mij, dan krijgen we allebei 512 MB extra opslagruimte gratis bij de installatie !