Hoe de duurtijd van je beltoon verlengen (België) ?
How to Extend the Duration of Your Ringtone (Belgium) ?

Om de duurtijd van je beltoon te verlengen voor zowel een eenvoudige mobiele telefoon als smartphone (meestal enkel abonnementen), kun je de corresponderende code hieronder ingeven.

Bij de meeste operators werken de codes enkel met een abonnement en niet met prepaid formules.

De standaard duurtijd is meestal 15 seconden. De codes hieronder zullen dit uitbreiden tot een maximum van 30 seconden, waarbij nummer ’30’ kan voorstellen : 5, 10, 15, 20, 25 of 30.

De corresponderende code dient ingevoerd te worden als het bellen naar een telefoonnummer en dient exact, zonder andere opgegeven nummers aan te passen te worden ingevoerd !

(Dus niet door te sturen als SMS bericht en niet de andere nummers te veranderen, behalve eventueel de ’30’ – spaties voor de duidelijkheid, dienen niet te worden ingevoerd.)

Controleer of het laatste teken ‘#’ (hekje) niet is weggelaten en druk vervolgens op de beltoets (aangeduid als [call]).

 

Allo RTL :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 3 3 * * 3 0 # [call]

Base :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 3 3 * * 3 0 # [call]

Ello Mobile :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 3 3 * * 3 0 # [call]

JIM Mobile :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 3 3 * * 3 0 # [call]

Mobile Vikings :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 9 6 * * 3 0 # [call]

Orange BE :   * * 6 1 * 5 5 5 5 * * 3 0 # [call]

Proximus :   * * 6 1 * + 3 2 4 7 5 1 5 1 5 1 6 * * 3 0 # [call]

Scarlet :   * * 6 1 * + 3 2 4 7 5 1 8 1 8 5 1 * * 3 0 # [call]

SFR BE :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 3 3 * * 3 0 # [call]

Telenet :   * * 6 1 * 5 5 5 5 * * 3 0 # [call]

VOO :   * * 6 1 * + 3 2 2 8 5 4 5 0 0 5 * * 3 0 # [call]

 

 

To extend the duration time of your ringtone for either your simple mobile phone or smartphone (mostly subscription plans only), you can enter the corresponding code below.

With most operators, the codes work only when you are on a subscription plan and not with prepaid formulas.

The default duration time is usually 15 seconds. The codes below will extend that time to the maximum of 30 seconds, whereas the number ’30’ can represent : 5, 10, 15, 20, 25 or 30.

The corresponding code below needs be entered like calling a phone number and needs to be entered exactly, without substituting any other numbers specified !

(Thus not by texting as SMS text and not changing the numbers specified, except possibly ’30’ – spaces hereby for distinctness, should not be entered.)

Make sure that the last sign ‘#’ (hash) is not omitted and then press the call button (indicated as [call]).

 

Allo RTL :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 3 3 * * 3 0 # [call]

Base :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 3 3 * * 3 0 # [call]

Ello Mobile :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 3 3 * * 3 0 # [call]

JIM Mobile :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 3 3 * * 3 0 # [call]

Mobile Vikings :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 9 6 * * 3 0 # [call]

Orange BE :   * * 6 1 * 5 5 5 5 * * 3 0 # [call]

Proximus :   * * 6 1 * + 3 2 4 7 5 1 5 1 5 1 6 * * 3 0 # [call]

Scarlet :   * * 6 1 * + 3 2 4 7 5 1 8 1 8 5 1 * * 3 0 # [call]

SFR BE :   * * 6 1 * + 3 2 4 8 6 1 9 1 9 3 3 * * 3 0 # [call]

Telenet :   * * 6 1 * 5 5 5 5 * * 3 0 # [call]

VOO :   * * 6 1 * + 3 2 2 8 5 4 5 0 0 5 * * 3 0 # [call]