ESET  –  Recommendations  –  Aanbevelingen

–> Open the main window of ESET Smart Security (or NOD32) and press F5 to change settings.

 

–> Open het hoofdscherm van ESET Smart Security (of NOD32) en druk op F5 om de instellingen te wijzigen.

 

ESET - Antivirus - General settings

 

ESET - Antivirus - Document protection

 

ESET - Disable notification about successful update

 

ESET - Disable spash-screen at startup

 

–> Be sure to reboot your computer after installation (and applying the custom settings) and this before opening any web browsers !

 

–> Zorg ervoor dat je computer opnieuw wordt opgestart na de installatie (en het toepassen van de bijkomende instellingen) en dit vòòr het openen van eender welke web browser !