Christian Websites  –  Christelijke websites

Huis van Troost  –  ‘House of Consolation’  (NL)

Huis van Troost (te Gent, BE)  (NL)
‘House of Consolation’ (at Ghent, BE)  (NL)
www.huisvantroost.be

 

Christelijke links  (Christian links)  –  Startkabel.nl  (NL)

Christelijk – Startkabel.nl  (NL)
christelijk.startkabel.nl

 

Voor (ex-)Jehovah’s Getuigen  –  For (Ex-)Jehovah’s Witnesses

Should you believe in the Trinity? – Watchtower  (Moet u geloof stellen in de Drieëenheid? – Wachttoren)  –  Google Search  (EN)
Further :  the top item from the search refers to the JW website, the booklet is not available anymore…
Bijkomend :  het bovenste item van de opzoeking verwijst naar de jw-site, de brochure is niet meer beschikbaar…

 

Broederlijk Delen  (‘Fraternal Sharing’)  (NL)

Broederlijk Delen  (‘Fraternal Sharing’)  (NL)
www.broederlijkdelen.be

 

Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent  (Inter Life-Reflecting Workgroup Ghent)  (NL)

Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent  (NL)
www.iw-gent.be

 

Basic Bijbel  (Basic Bible)  (NL)

Basic Bijbel  (NL)
www.basicbijbel.nl

 

ARPEE  –  CACPE  (Administrative Council of Protestant and Evangelical Worship)  (NL/FR)

Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst (ARPEE)  (NL)
www.arpee.be

Conseil Administratif du Culte Protestant et Évangélique (CACPE)  (FR)
www.cacpe.be

 

Portaal van de Katholieke Kerk in Vlaanderen – Kerknet  (Portal of the Catholic Church in Flanders)  (NL)

Kerknet.be  (NL)
https://www.kerknet.be/

 

EO  –  Evangelische Omroep  (Evangelical Broadcasting)  (NL)

Evangelische Omroep – Homepage  (Evangelical Broadcasting – Homepage)  (NL)
www.eo.nl

 

EO Metterdaad  (Evangelical Broadcasting – Immediately)  (NL)

EO Metterdaad – Christelijke hulpverlening en noodhulp  (Evangelical Broadcasting – Immediately – Christian relief and emergency aid)  (NL)
https://metterdaad.eo.nl/

 

BibleGateway.com  (multilingual – meertalig)

BibleGateway.com  (198 online Bibles in 72 languages  –  198 online Bijbels in 72 talen)
https://www.biblegateway.com/

 

Bijbelvers van de dag  (HTB)  –   Bible Verse of the Day  (KJV)